Hugekultur, czyli uprawa na wałach

W ogrodach można zwiększyć efektywność użytkową gleby do maksimum. Służą ku temu specjalne zabiegi, np. intensywne kompostowanie czy specjalne zabiegi poprawiające stosunki wodno-powietrzne gleby. Kompost można wytwarzać na osobnych pryzmach lub bezpośrednio na zagonie, choćby pokrywając go warstwą ściółki. Ekstremalną odmianą tej metody są tzw. hugelkultur, gdzie układa się odpowiednie warstwy różnorodnego materiału w formie wysokiego wału, na którym świetnie rośnie wiele ogrodowych roślin. Np. uprawa truskawek na wałach daje doskonałe rezultaty, szczególnie na podmokłych glebach. Metoda ta jest bardzo prosta i pozwala szybko pozbyć się dużych ilości materiału organicznego z ogrodu, np. gałęzi czy nawet całych bali drewna. Pozwól, że przedstawię Ci pokrótce, na czym polega hugekultur.

Zakładanie wału

  1. Na osi północ-południe wyznacz obszar na wał o szerokości 1,80 m i dowolnej długości.
  2. Za pomocą rydla usuń z tego obszaru glebę i darń do głębokości około 25 cm. Zostaw ją w pobliżu, gdyż wykorzystasz ją potem.
  3. W samym środku wykopanego dołu ułóż luźną warstwę drewna, gałęzi i zdrewniałych bylin do wysokości około 50 cm i szerokości około metra. Możesz śmiało użyć grubych bali dowolnego gatunku drzew.
  4. Na warstwie gałęzi ułóż około 15 cm warstwę darni (trawą do dołu), pokosami trawy, słomą lub inną mieszaniną odpadków z ogrodu i domu.
  5. Kolejną warstwę grubości około 10 cm ułóż z ziemi, która pozostała po wykopaniu dołu. Dobrze uklep wał.
  6. Następną warstwę ułóż z mokrych liści. Wkrótce drzewa pozbędą się liści i możesz w ten sposób je zagospodarować. Warstwa ta może mieć 25 cm grubości.
  7. Liście przykryj warstwą kompostu zmieszanego z glebą, około 15-30 cm. Niech boki wału łagodnie opadają.

Obsadzanie wału

Wał ma trwałość około 5-6 lat i w tym okresie powoli się zapada. Ponieważ zachodzą w nim procesy rozkładu, wytwarza się ciepło, dzięki czemu wiosną można wcześniej rozpocząć uprawę. W ciągu dwóch pierwszych lat wały są bogate w składniki pokarmowe i świetnie rosną na nich wymagające rośliny, pomidory, ogórki, kapusta, selery czy pory. Podczas suchych okresów wał należy dodatkowo nawadniać, ponieważ łatwo się przesusza. Doskonale na wałach, przez cały okres ich trwałości, rosną truskawki.

uprawa truskawek na wałach

Praktycznie wszystkie odpady z ogrodu można wykorzystać, budując wysoki wał, czyli tzw. hugelkultur. Warzywa i truskawki rosną wyśmienicie w takich warunkach. Fot. John Roberts, CC BY-SA.

Hasła tematyczne:

One Response to “Hugekultur, czyli uprawa na wałach”

  1. praca4u pisze:

    Gdyby użyć samych wiór czy liści, wał by się nie zapadał. Pomysł fajny na uprawę przydomowych warzyw.

Leave a Reply